Lajmet e site-it

Picture of Administrator Përdoruesi
LMS Moodle
by Administrator Përdoruesi - e premte , 17 shkurt 2017, 13:48
 

LMS  Moodle është një platformë moderne dhe gjithëpërfshirëse për menaxhimin e procesit të të mësuarit dhe krijimin e programeve dhe kurseve akademike. Ai siguron mjetet logistike digitale te nevojshme  për ciklin e plotë të të mësuarit që nga krijimi i përmbajtjes deri në analizën ...

Read the rest of this topic
(138 fjalë)